Regulamin Hotelu*** Willa Czarnieckiego

Szanowni goście

Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie tego regulaminu.

 1. Pokój wynajmowany jest na doby, która zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Gość może zająć pokój bez dodatkowej opłaty w godzinach 8.00-15.00 w dniu, w którym zaczyna się pobyt, pod warunkiem, iż pokój jest wolny.
 3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane, mogą przebywać w pokoju od godziny 8.00 do 22.00 po uprzednim powiadomieniu Recepcji.
 5. Willa Czarnieckiego może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin.
 6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.
 7. Willa Czarnieckiego świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Willa Czarnieckiego ma obowiązek zapewnić:

 • spokojny i bezpieczny pobyt oraz poufność danych Gościa,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawność urządzeń technicznych,
 • wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.

8. Na życzenie Gościa Willa Czarnieckiego świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielenie informacji związanych z pobytem,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa,
 • przechowywanie bagażu w czasie pobytu Gościa oraz w ostatnim dniu pobytu.
 1. Ze względu na komfort wszystkich Gości, nie przyjmujemy zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna.
 2. Willa Czarnieckiego ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3.  W Willi Czarnieckiego zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 4.  W Willi Czarnieckiego obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 7:00 dnia następnego. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ciszę nocną. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Czarnieckiego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 5. Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić, czy drzwi i okna są zamknięte. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie. Obciążamy Gościa:
 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200,00 PLN,
 • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.
 • Za zgubienie klucza do pokoju, kwotą 70,00 zł
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji przechowamy te przedmioty przez 3 miesiące.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach min. świeczek, grzałek, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Istnieje możliwość skorzystania z żelazka i deski do prasowania-informacja w Recepcji.
 3. Dane osobowe:    
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Catering Dietetyczny Elżbieta Dworzyńska z siedzibą w Warce 05-660, ul Ledóchowskiego 1d, REGON 368484910, NIP 797-152-77-42,
 • dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych, 
 • dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Willę Czarnieckiego,
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym, 
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 – firmom   transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub  przesyłki kurierskiej;- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Willi Czarnieckiego;- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;- firmom świadczącym obsługę prawną;- firmom świadczącym usługi marketingowe dla Willi Czarnieckiego. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z  prawem,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

 

Danych Osobowych (PUODO). Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@willaczarnieckiego.pl

17. Willa Czarnieckiego nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne.

Pomoc medyczna

Apteczka – prosimy o kontakt z Recepcją
Pomoc lekarska – prosimy o kontakt z Recepcją

Bezpieczeństwo

W razie wypadku prosimy o kontakt z Recepcją. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Hotelowym, instrukcją pożarową i planem ewakuacyjnym.

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia, prosimy postępować zgodnie z zaleceniami pracowników hotelu lub uprawnionych służb ratunkowych. Prosimy pamiętać, aby wychodząc z pokoju sprawdzić czy okna i drzwi są zamknięte.

Instrukcja przeciwpożarowa

Kto zauważył pożar lub inne zagrożenie, zobowiązany jest do powiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia, obsługę hotelu, Straż Pożarną tel. 998 lub 112. Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, opuścić pokój i kierować się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z oznaczeniami. W przypadku silnego zadymienia należy iść w przeciwnym kierunku lub pozostać w pokoju, uszczelniając szczeliny pod drzwiami i przez otwarte okno wzywać pomoc.

Korzystanie z internetu – login i hasło znajduje się w Recepcji, korzystanie jest bezpłatne.

USŁUGI  DODATKOWE

Restauracja otwarta w godzinach: 9.00-21.00 (pon.-czw.); 9.00-22.00 (pt.); 12.00-22.00 (sob.); 12.00-21.00 (niedz.)        
Śniadania serwowane w godzinach 7.30 – 10.00

Istnieje możliwość skorzystania ze śniadania ekspresowego tzw. suchy prowiant. Prosimy o pozostawienie informacji na Recepcji do godziny 20.00 dnia poprzedniego.

 

Zadzwoń